Finanzkalender

Finanzkalender 2014

27. März 2014 Veröffentlichung Konzernbericht 2013
  Bilanzpressekonferenz Jahresabschluss 2013, Bonn
  Analystenkonferenz Jahresabschluss 2013, Bonn
   
14. Mai 2014 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 1. Quartal 2014
   
30. Mai 2014 Hauptversammlung 2013, Bonn
   
14. August 2014 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 1. Halbjahr 2014
   
13. November 2014 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2014